Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

 1. Název:
  Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace
   
 2. Důvod a způsob založení:

  Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina:

  Zřizovací listina od 1.5.2019.pdf (3.70 MB)
   
 3. Organizační struktura: Počet tříd: 4, počet dětí: 108 (maximální hygienou stanovená kapacita 27 na každé třídě), počet zaměstnanců: zpravidla 15.
   
 4. Kontaktní spojení:

  Kontaktní poštovní adresa: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem
  Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10,00 – 12,00 hodin, případně dle domluvy
  Telefonní čísla: 475 533 819, 733 127 290, 733 127 291, Včeličky: 702 003 902; Kytičky: 702 003 996; Dráčci: 702 003 995; Zajíčci: 702 003 970
  Adresa internetové stránky: www.mskamenacek.cz
  Adresa e-podatelny: reditelka@mskamenacek.cz
  Další elektronické adresy: stravovna@mskamenacek.cz, sborovna@mskamenacek.cz
  ID datové schránky: pi2vq67
 5. Platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168479844/0300
   
 6. IČO: 70 22 59 82
   
 7. DIČ:
   
 8. Dokumenty:

  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naleznete zde:
  https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/skolni-vzdelavaci-program-pro-predskolni-vzdelavani-kdo-si-hraje-uci-se.pdf


  Školní řád naleznete https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/Skolni-rad-2023.pdf

  Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty na školní rok 2023-2024 - https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/stanoveni-vyse-uplaty-20232024.pdf
 9. Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát - https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Rozpocty-2022-2023-a-2024-2025.pdf
 10. Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: reditelka@mskamenacek.cz
   
 11. Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem, nebo na email školy: reditelka@mskamenacek.cz
   
 12. Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem.
   
 13. Formuláře:

  Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

  Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde
   
 14. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
   
 15. Předpisy:

  Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění; Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění; Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, v platném znění; Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění.

  Vydané právní předpisy: nemáme
   
 16. Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

  Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde

  Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme
   
 17. Licenční smlouvy: nemáme
   
 18. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

  Výroční zprávu za rok 2023 naleznete zde: https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/vyrocni-zprava-o-poskytovani-informaci.pdf

Dokumenty ke stažení