Školní jídelna

Vedoucí stravování: Radka Černovská
Telefon: 733 127 291 (služební, pouze v pracovní době)
Pracovní doba: Pondělí až Pátek 6:00 - 12:45

 

Platby zasílejte na bankovní účet ČSOB: 168 479 844/0300

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 1. 2023 v mateřské škole Kameňáček stanovené stravné ve výši:

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 11 Kč 11 Kč
oběd 23 Kč 24 Kč
svačina 11 Kč 11 Kč
CELKEM 45 Kč 46 Kč

Navýšení stravného od 1. 5. 2022

https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Navyseni-stravneho-od-1-5-2022.pdf

Způsob odhlašování stravného

Nejpozději do 8 hodin provádějte odhlášení stravného na daný den.

 

Dítě můžete odhlašovat

Telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravování.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo. 

 

Odpolední nepřítomnost

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).