Školní jídelna

Vedoucí stravování: Radka Černovská
Telefon: 733 127 291 (služební, pouze v pracovní době)
Pracovní doba: Pondělí až Pátek 6:00 - 12:45

 

Platby zasílejte na bankovní účet ČSOB: 168 479 844/0300

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 9. 2019 v mateřské škole Kameňáček stanovené stravné ve výši:

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka   10 Kč 10 Kč
oběd 20 Kč 21 Kč
svačina   9 Kč   9 Kč
CELKEM 39 Kč 40 Kč

Způsob odhlašování stravného

Nejpozději do 8 hodin provádějte odhlášení stravného na daný den.

 

Dítě můžete odhlašovat

Telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravování.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo. 

 

Odpolední nepřítomnost

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).