Školní jídelna

Připravujeme jídelní lístek.

Vedoucí stravování: Radka Černovská
Telefon: 733 127 291 (služební, pouze v pracovní době)
Pracovní doba: Pondělí až Pátek 6:30 – 8:30 a 12:00 - 14:30

 

Platby zasílejte na bankovní účet ČSOB: 168 479 844/0300

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 9. 2019 v mateřské škole Kameňáček stanovené stravné ve výši:

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka   9 Kč 10 Kč
oběd 20 Kč 21 Kč
svačina   8 Kč   8 Kč
CELKEM 37 Kč 39 Kč

Způsob odhlašování stravného

Nejpozději den předem do 15 hodin provádějte odhlášení stravného na druhý den.

 

Dítě můžete odhlašovat

Telefonicky, sms zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravování.

Pokud dítě řádně jedním z těchto způsobů neomluvíte, stravné budeme účtovat jako by dítě v MŠ bylo. 

 

Náhlá a nepředvídaná absence

Při náhlé a nepředvídané absenci dítěte mají možnost zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby, si první den pro zaplacený a neodhlášený oběd, přijít. Oběd bude vydán do vlastních nádob. Výdej se provádí před hlavním výdejem mezi 11:00 - 11:20 hodin. Nádoby nesmí být skleněné a s úzkým hrdlem. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

 

Odpolední nepřítomnost

V případě pouze odpolední nepřítomnosti dítěte (odchod po obědě) je nutno odpolední svačinu odhlásit do 8 hodin příslušného dne (nelze si nosit svačiny domů).