Platby

Aktuální přehled plateb ke stažení.

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata - základní výše úplaty je pro školní rok 2023/2024 v souladu s § 123 Z.č. 561/2004 Sb. a s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., v pl.znění bude činit 432,-Kč měsíčně na jedno dítě v Mateřské škole Kameňáček. Dále o úplatě- Viz. Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby (směrnice je veřejně vyvěšena v šatnách).  Úplata se platí převodním příkazem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí stravovny, vždy za konkrétní měsíc. (např. v září na září).

Povolení k platbě inkasem: https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Povoleni-k-platbe-inkasem.pdf

Jak a kdy zaplatit poplatky MŠ: https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Jak-a-kdy-zaplatit-poplatky-MS.pdf

Stanovení výše úplaty na školní rok 2023/2024
https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Stanoveni-vyse-uplaty-na-skolni-rok-2023-2024.pdf

Stanovení výše úplaty na měsíce červenec a srpen 2023 https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/Stanoveni-vyse-uplaty-na-mesice-cervenec-a-srpen-2.pdf

Platby zasílejte na bankovní účet ČSOB: 168 479 844/0300

Výše stravného

V souvislosti s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění a vzhledem k vývoji finančního porovnání je s účinností od 1. 1. 2023 v mateřské škole Kameňáček stanovené stravné ve výši:

Strávníci do 6 let 7 - 10 let
přesnídávka 11 Kč 11 Kč
oběd 23 Kč 24 Kč
svačina 11 Kč 11 Kč
CELKEM 45 Kč 46 Kč

Stravné - podle vyhl. č. 14/2005 Sb, ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, §4, odst. 1 se dítě, které je přítomno v době podávání jídla, stravuje vždy. Dítě, které bude odcházet z MŠ po obědě, nemá již nárok na odpolední svačinu, a tudíž mu bude částka za stravné snížena o hodnotu svačiny (11,- Kč). Tuto skutečnost je nutné nahlásit do 8,00 hod.

Stravné se vybírá na měsíc dopředu a výše stravného je vyvěšena na nástěnkách u vchodu do MŠ. V současné době je stanovena na 45,- Kč za den (dle Vyhlášky 107/2005 Sb., §1 odst.2 se děti, které v daném školním roce dosáhnou 7-mi let, zařazují do jiné věkové kategorie strávníků a cena za stravné je jim navýšena).  Více- viz. INFO o stravování

Přesné termíny výběru stravného a úplaty jsou vyvěšovány u vchodové nástěnky. Prosíme o jejich dodržování i v případě nepřítomnosti dítěte. Platby je možno provádět bankovním převodem, inkasem nebo v hotovosti.

 

Způsob odhlašování stravného

  1. Odhlášení stravného se provádí nejpozději daný den do 8 hodin.

  2. Odhlašování stravného dětí může probíhat: telefonicky, SMS zprávou, osobně na třídě nebo v kanceláři vedoucí stravovny, případně mailem.

  3. MŠ zajišťuje stravování dětí pouze v jejich přítomnosti v MŠ.

  4. Pokud rodiče nahlásí do 8,00 hod., že dítě půjde po dopolední svačině či po obědě domů, oběd a odpolední svačina mu nebude započítána (nelze si odnášet svačiny z MŠ domů).

 

Platby ke stažení