Provoz MŠ

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin:

Provoz mateřské školy bude přerušen od 22. července 2024 do 30. srpna 2024.

Informace o náhradních MŠ v době přerušení provozu zde:

Vážení rodiče,

kdo budete nutně potřebovat v době uzavření naší MŠ Kameňáček náhradní provoz, věnujte zvýšenou pozornost následujícím informacím:

https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/prazdninovy-provoz-ms-usti-nad-labem-info-rezervace.pdf

https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/img/prazdniny-2024-ms-ul-pro-rodice.pdf

Oznámení o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin:

27.  - 29. prosince 2023

Organizace školního roku 2023 - 2024

https://www.mskamenacek.cz/sites/default/files/doc/Organizace-skolniho-roku-2023-2024.pdf

Provoz MŠ

Od pondělí do pátku od 6,00 do 17,00 hodin. Zpravidla od 6,00 do 7,20 se děti scházejí vždy v jedné třídě na obou pavilonech, pak se rozcházejí do svých tříd. Z provozních důvodů může docházet na základě vzniklých situací i ke změnám, což je vždy oznámeno cedulkou na dveřích, kde se děti nacházejí.

 Ve všech třídách jsou děti v částečně věkově smíšených skupinách (tzn. spodní třídy zpravidla 3-5 let a horní třídy zpravidla 5 – 6 let. Z provozních důvodů je důležité, aby rodiče přiváděli děti do 8,00 hodin nebo předem informovali učitelku o pozdějším příchodu do MŠ.

 V odpoledních hodinách jsou děti ve svých třídách cca do 15.30 a po té přecházejí do spodních tříd. Po 16.00 hod. se rozcházejí většinou ve třídě Včeliček-pavilon A nebo ve třídě Dráčků- pavilon B (čtěte vždy cedulky na vchodových dveřích s označením, ve které třídě se dětí nacházejí).

V zájmu dítěte, s ohledem na citový vývoj a psychickou rovnováhu žádáme rodiče, aby si dítě z MŠ vyzvedávali včas. I když se snažíme vytvářet pro děti co nejlepší podmínky, přece jen hlavní těžiště výchovy zůstává na rodině.

Děti lze z MŠ vyzvedávat také po obědě. Tento požadavek nahlásí rodiče ráno při příchodu do MŠ učitelce. Odpolední vyzvedávání doporučujeme nejdříve ve 14.15, kdy jsou děti po svačině.

 V době letních prázdnin se mateřská škola uzavírá po dohodě se zřizovatelem zpravidla na 5 - 6 týdnů. Termín je vždy včas oznámen, nejpozději 2 měsíce před uzavřením.  O vánočních prázdninách bývá MŠ opět po dohodě se zřizovatelem uzavřena.

 

Docházka do MŠ

Rodič dítěte nebo jeho zákonný zástupce je povinen přivádět dítě do MŠ do 8,00 hod (popřípadě, po dohodě s učitelkou, později) a předat je učitelce osobně – převlečené a přezuté. Z hlediska bezpečnosti nelze dítě posílat od vrátek samotné a ani je samotné nechat v šatně. Učitelka odpovídá jen za řádně předané dítě.

Dítě by mělo být oblékáno vzhledem k ročnímu období, počasí, a jeho vlastní schopnosti se samo obléknout a svléknout.

Každou nemoc dítěte oznámí rodiče (zákonní zástupci) osobně, telefonicky nebo e-mailem. Neprodleně pak ohlásí infekční chorobu. Onemocní-li dítě v MŠ nebo utrpí úraz, bývá dítěti poskytnuta první pomoc a pak je voláno rodičům, kteří s dítětem dojdou k lékaři.

Pokud se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě nezúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny může ředitelka školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte podle zákona 561/04 Sb., §35, odst.1) písm. a), rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.

Omlouvání dětí povinně vzdělavatelných - rodiče dítě omluví nejpozději do tří pracovních dní od začátku nepřítomnosti, a to buď telefonicky, e-mailem nebo osobně.

 

Více potřebných informací se dočtete ve školním řádě MŠ v sekci Dokumenty