Prohlášení přístupnosti

Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.mskamenacek.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Některé obrázky na internetové stránce neobsahují textový popis.
Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
Vstupní pole kontaktního formuláře nejsou označeny příslušným popisem.
Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 9. 7. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce školy:
MŠ Kameňáček, Kamenná 1430/1, 400 03 Ústí nad Labem
Mgr. Petra Fiklíková, e-mail: reditelka@mskamenacek.cz, tel.: 475 533 819

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.