Zahradní slavnost - Rozloučení s předškoláky

20. May 2024

U příležitosti rozloučení s předškoláky si Vás dovolujeme pozvat na zahradní slavnost, která se bude konat dne 
12. června 2024 od 16:00hod. Zváni jsou děti z celé MŠ (HLAVNĚ PŘEDŠKOLÁCI) a jejich rodiče, prarodiče, atd.
Co nás čeká: malé vystoupení jednotlivých tříd, společný taneček, přehlídka canisterapie, pohádka od Sváťova “dividla” a jeho pasování na školáky.
V případě nepříznivého počasí se uskuteční pohádka od Sváti pouze pro předškoláky ve třídě Včeliček (od 17:00hod.)

Dokumenty ke stažení