Výzva k rodičovské veřejnosti

2. February 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných Statutárním městem Ústí nad Labem,

ačkoli se přijatá vládní opatření o zákazu osobní přítomnosti při vzdělávání nebo studiu výslovně netýká dětí v mateřských školách, chtěli bychom požádat Vás, zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách, abyste nám, pokud máte tu možnost, pomohli se zmenšením počtu dětí přítomných v mateřských školách tím, že omluvíte své děti z docházky.

Největším problémem mateřských škol, které Statutární město Ústí nad Labem zřizuje, jsou v současné době zvýšená rizika, která ohrožují jejich celkový provoz. Především se jedná o pracovní neschopnost většího počtu učitelek i provozních pracovníků mateřských škol v souvislosti s onemocněním, ošetřováním člena rodiny, popřípadě s preventivní karanténou.

Bohužel se plně projevuje souvislost  většího počtu dětí ve třídách s rychlejším šířením virové nákazy mezi dětmi a personálem, které vede následně k uzavírání provozu jednotlivých mateřských škol. Protože potřebujeme co nejdéle zachovat provoz mateřských škol zejména pro pracující rodiče, věříme, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří snížit počty přítomných dětí a mateřské školy zůstanou i nadále v provozu.

Děkujeme Vám za pochopení, ohleduplnost a spolupráci.

 

S přáním pevného zdraví

  Mgr. Michal Ševcovic

  náměstek primátora

Dokumenty ke stažení